Kontaktai

Gynėjų g. 16, LT-11307, Vilnius, Lietuva

Telefono Nr: +370 5 2649600

Faksas: +370 5 2649615

El.pašto adresas: lietuva@lilly.com 

  

Pranešti apie nepageidaujamus reiškinius:
safety_lv_lt_ee@lilly.com  

Daugiau informacijos ir pranešimo formas apie nepageidaujamas reakcijas galite rasti interneto svetainėje www.vvkt.lt

Medicininė informacija

8 800 40405 (nemokamas informacijos telefonas)
El. pašto adresas: baltics_medinfo@lilly.com

Bendrovės etika

Jei manote, kad Lilly savo veikloje galėjo pažeisti galiojančius įstatymus, pramonės kodekso reikalavimus, etinius principus ar bendrovės vertybes, prašome pranešti apie tai «Lilly Ethics and Compliance Global Hotline» internetiniu adresu www.lillyethics.ethicspoint.com.

Norime pažymėti, kad tais atvejais, kai pranešimas pateikiamas už Jungtinių Amerikos Valstijų ribų, gali būti taikomi tam tikri reikalavimai pranešimo registravimui, todėl, prieš pateikiant informaciją, būsite informuotas apie Jūsų šalyje galiojančias taisykles.

Privatumo pranešimas