Informacija apie autorines teises

Viskam, ką skaitote ar matote šioje svetainėje, galioja autorinių teisių ar kitokia apsauga, ir tai priklauso bendrovei Eli Lilly and Company („Lilly“) arba trečiajai šaliai, kuri bendrovei Lilly suteikė licenciją ar teisę naudoti šią medžiagą. Jei nėra kitaip aiškiai nurodyta, tai, ką skaitote ar matote šioje svetainėje, kopijuoti ir naudoti galima tik taip, kaip nurodyta šiose Naudojimo taisyklėse arba iš anksto gavus bendrovės Lilly rašytinį patvirtinimą.

Leidžiama spausdinti šios svetainės atskirus puslapius asmeniškai naudoti ne komercijos tikslais – norint sužinoti apie bendrovės Lilly gaminius ir paslaugas arba sveikatos ar švietimo tikslais, jei nėra kitaip aiškiai nurodyta. Jei esate sveikatos priežiūros specialistas ar sveikatos paslaugų teikėjas, galite spausdinti atskirus šios svetainės puslapius, jei nėra kitaip aiškiai nurodyta, ir dalintis šia informacija su kitais. Nesuteikiamas joks kitas leidimas patentuoti, parduoti, saugoti, keisti, modifikuoti ar kurti šios medžiagos išvestinius kūrinius. Šio leidimo suteikimas nėra nuosavybės perdavimas, ir pagal šį leidimą jūs negalite:

  • naudoti medžiagos komercijos tikslais ar viešai demonstruoti bet kokiu būdu;
  • pašalinti medžiagos bet kokį autorinių teisių, prekės ženklą ar kitą nuosavybės žymėjimą;
  • atkartoti pateiktą medžiagą bet kokiame kitame serveryje.

Neteikiame garantijų ar paaiškinimų, kad bet kokios šioje svetainėje pateiktos medžiagos naudojimas nepažeis trečiųjų šalių teisių. Jei nėra nurodyta kitaip, visi šios svetainės logotipai, pavadinimai, dizainas ir ženklai yra bendrovės Lilly prekių ženklai arba yra jos naudojami pagal licenciją. Šių ženklų ar kitos informacijos naudojimas ar piktnaudžiavimas yra griežtai draudžiamas. Tai, kas išdėstyta čia, neturi būti interpretuojama kaip netiesioginis bendrovės Lilly ar bet kokios trečiosios šalies licencijos ar teisių pagal bet kokio patento arba prekių ženklo ar kitokios intelektinės nuosavybės teises suteikimas, jas blokuojantis ar kitokiu būdu turintis poveikį.

Išskyrus tai, kas buvo aiškiai išdėstyta, neturi būti interpretuojama kaip licencijos ar teisių suteikimas pagal bendrovės Lilly autorines teises.

Naudojantis šia svetaine taip pat taikomos Sąlygos ir reikalavimai bei Privatumo ir slapukų politika.