Atsakomybė

tai mūsų veiklos principas

Beveik 140 metų bendrovė Eli Lilly and Company visame pasaulyje laikosi įsipareigojimo būti atsakinga.Tai patvirtina jos ilgametė filantropinė veikla.

Šiandien mūsų korporacinės atsakomybės suvokimas neapsiriboja vien labdara, tai ir viso mūsų verslo esmė. Savo mokslinę, techninę ir verslo kompetenciją pasitelkiame tam, kad padėtume pacientams, tenkintume bendruomenės poreikius ir mažintume neigiamą poveikį aplinkai.

Taip pat siekiame gerinti pasaulio žmonių sveikatą, prisidėdami prie vaistų prieinamumo didinimo (http://www.lilly.com/Responsibility/access-to-medicines/Pages/access-to-medicines.aspx), stiprindami geresnės sveikatos priežiūros strategiją, padėdami tiems, kuriems reikalinga pagalba, ir aktyviai prisidėdami prie bendruomenių veiklos.

Tikime, kad, bendradarbiaudami su vyriausybinėmis institucijomis ir kitomis suinteresuotomis šalimis, kuriame pasitikėjimą, o tai stiprina bendrą siekį padėti pacientams ir bendruomenei. Žinome, kad atsakomybė mūsų versle padeda pritraukti principingus, entuziastingus ir kūrybingus žmones, kurie savo talentu nori prisidėti prie mūsų misijos gerinti sveikatos priežiūrą visame pasaulyje.

Mūsų programos yra visuotinės. Taip pat užtikriname, kad mūsų darbai būtų matomi ir vietiniu mastu, investicijos pasiekia ir bendruomenes, su kuriomis dirbame.