Europos farmacijos pramonės ir asociacijų federacijos (EFPIA) SPS / SPO informacijos atskleidimo kodeksas

Skaidrūs mokėjimai sveikatos priežiūros specialistams  

Europos farmacijos pramonės atstovai, priimdami EFPIA sveikatos priežiūros specialistų (SPS) ir sveikatos priežiūros organizacijų (SPO) informacijos atskleidimo kodeksą, įsipareigojo atskleisti finansinę bendradarbiavimo su sveikatos priežiūros specialistais ir sveikatos priežiūros organizacijomis vertę.

Siekiant užtikrinti geriausią klinikinę praktiką, reikia daugelio grupių atstovų – gydytojų, pacientų organizacijų, mokslininkų, sveikatos priežiūros organizacijų ir naujų vaistų bei medicinos technologijų gamintojų – indėlio ir patirties. Pramonės ir šių svarbių klientų bendradarbiavimas teikia tokią pagrindinę naudą:

  1. Pirmiausia, sudaromos galimybės kurti naujus vaistus.
  2. Skleidžiamos svarbios sveikatos priežiūros žinios, užtikrinančios, kad vaistai būtų vartojami tinkamai.  
  3. Gaunamos praktinės įžvalgos apie šiuo metu taikomą gydymą bei išryškėja nepatenkinti medicininiai poreikiai. 

 

Svarbu, kad šie ryšiai būtų valdomi skaidriai, ir tai padėtų atskleisti pagrindinį tikslą - išlaikyti pacientą mūsų bendros veiklos centre. UAB „Eli Lilly Lietuva“ (toliau Lilly) vertina bendradarbiavimą su SPS ir SPO ir visiškai palaiko EFPIA įsipareigojimą publikuoti duomenis apie jiems atliktus mokėjimus ir perleistas vertes. Keletas tokių mokėjimų ir perleistų verčių pavyzdžių yra parama SPO, atlygis už SPS paslaugas ar kelionės išlaidų apmokėjimas vykstant dalyvauti moksliniame kongrese, įskaitant kongreso  registracijos mokestį. Detalės ataskaitoms yra pateikiamos kaip individualūs SPS duomenys, SPO duomenys arba kaip bendri agreguoti duomenys priklausomai nuo SPS ar SPO pasirinkimo, remiantis kiekvienoje šalyje galiojančiais asmens duomenų apsaugą reguliuojančiais teisės aktais. Šios ataskaitos yra skelbiamos ir atnaujinamos kasmet bei yra viešai pasiekiamos tris metus nuo pirmo tokių ataskaitų paviešinimo 2016-ais metais su 2015-ų metų atliktais mokėjimais ir perleistomis vertėmis SPS ir SPO.

 

Informacija apie kodeksą

EFPIA atskleidimo kodekse numatyta, kad visos įmonės - EFPIA narės (įskaitant tas, kurių pagrindinė būstinė yra už Europos Sąjungos ribų) privalo atskleisti mokėjimus ir perleistas vertes SPS ir SPO.

Remiantis asmens duomenų apsaugos įstatymais, įmonės turi gauti sveikatos priežiūros specialisto sutikimą atskleisti jo / jos vardą, pavardę bei nuolatinės praktikos vietą (adresą) kartu su informacija apie perleistas vertes. Jei sveikatos priežiūros specialistas nesutinka, kad būtų atskleisti jo / jos asmeniniai duomenys, bendrovė Lilly tokius duomenis apie susijusius mokėjimus ir perleistas vertes pateiks apibendrintai.

Daugiau informacijos apie atskleidimo kodeksą rasite EFPIA interneto svetainėje čia , o visus klausimus, susijusius su bendrovės Lilly kodekso įgyvendinimu, siųskite:

  • Sveikatos apsaugos specialistams ir organizacijoms: kreiptis elektroniniu paštu lietuva@lilly.com

  • Žiniasklaidai: kreiptis elektroniniu paštu į UAB „Eli Lilly Lietuva“ direktorių Roland Adomaitis adomaitis_roland@lilly.com arba skambinti telefonu +370 5 264 9600.

2015 EFPIA SPS/SPO Perleistų verčių ataskaita
2015 EFPIA SPS/SPO Metodologija

2016 EFPIA SPS/SPO Perleistų verčių ataskaita
2016 EFPIA SPS/SPO Metodologija

2017 EFPIA SPS/SPO Perleistų verčių ataskaita
2017 EFPIA SPS/SPO Metodologija

2018 EFPIA SPS/SPO Perleistų verčių ataskaita
2018 EFPIA SPS/SPO Metodologija

 

 

 

PP-MG-LT-0083